Serviciul Roman de Informatii

Back Ce facem

Awareness

CONCEPT

Programul de Awareness al Serviciului Român de Informaţii reflectă preocuparea noastră continuă pentru prevenirea materializării ameninţărilor la adresa securităţii naţionale.

Într-un mediu extrem de dinamic, ne folosim experienţa acumulată în domeniile de competenţă şi ne concentrăm eforturile şi resursele pentru a identifica, a înţelege şi a răspunde adecvat noilor provocări de securitate.

BENEFICIARI

Programul se adresează conducerii şi personalului entităţilor care pot fi expuse unor riscuri şi ameninţări cu impact în securitatea naţională - autorităţi şi instituţii publice centrale şi locale, companii strategice cu capital de stat şi/sau privat, alte persoane juridice de drept public sau privat.

SCOP

Prin intermediul Programului ne propunem să:

  • conştientizăm beneficiarii cu privire la eventualele vulnerabilităţi şi riscuri cu impact asupra securităţii naţionale şi instituţionale, la care pot fi expuşi prin prisma funcţiilor pe care le deţin şi a activităţii pe care o desfăşoară;
  • consolidăm cultura de securitate prin dezvoltarea unor mecanisme personale de reacţie şi de apărare în momentul conştientizării factorilor de risc.

FORMAT

Activităţile de awareness sunt derulate cu titlu gratuit şi pot fi organizate variat - conferinţe, colocvii, workshop-uri, prelegeri, training-uri.

Experţi ai SRI susţin prezentări interactive, adaptate necesităţilor şi specificului beneficiarilor, pe timpul cărora sunt utilizate materiale audio/video sugestive şi se dezbat studii de caz relevante pentru securitatea naţională.

DOMENII

Prevenirea şi combaterea terorismului - abordăm o serie de aspecte complexe şi actuale despre indicatori de radicalizare a unor persoane, elemente de conduită în situaţii cu risc terorist şi reguli generale de autoprotecţie.

Prevenirea şi combaterea extremismului - "Care sunt posibilii indicatori ai extremismului?", "Cu ce pot fi ei corelaţi?", "Cum pot afecta acţiunile extremiştilor activitatea unei organizaţii?", "Cum poate fi menţinut un climat optim de securitate?" sunt câteva dintre întrebările la care răspundem cu prilejul activităţilor de awareness.

Securitate cibernetică - în cadrul Programului de Awareness discutăm despre categoriile de actori care generează atacuri cibernetice, despre ce vizează acestea, precum şi despre ce măsuri de securitate personală şi instituţională pot fi luate în astfel de situaţii.

Protecţia informaţiilor clasificate - recomandările noastre vizează gestionarea acestor informaţii într-un mod conştient şi responsabil pentru a preveni incidentele de securitate şi, implicit, prejudiciile la adresa securităţii naţionale sau a intereselor entităţilor care le deţin.

Contraspionaj - "Ce vizează spionii prin acţiunile lor?", "Cum pot obţine aceştia informaţii?", "Ce presupune un comportament pro-activ din partea angajaţilor unei entităţi, inclusiv pe timpul deplasărilor în străinătate?" - iată câteva din întrebările prin prisma cărora abordăm acest domeniu complex şi interesant, deopotrivă.

Securitate economică - evaluările de securitate pe componenta economică relevă acţiuni ale unor actori globali, dar şi ale unor grupuri de interese care se angajează în noi forme de competiţie, dând naştere unor provocări de securitate tot mai complexe pentru interesele strategice ale României. Prin urmare, apreciem că este important să discutăm despre elemente privind protecţia domeniului economic de acţiunile derulate în detrimentul intereselor economice naţionale.

Contraproliferare - activităţile de awareness vizează conştientizarea cu privire la riscuri asociate proliferării armelor de distrugere în masă, cunoaşterea modalităţilor de operare ale entităţilor care se implică în tranzacţii ilicite, precum şi a legislaţiei în domeniul controlului exporturilor.

ACCESAREA PROGRAMULUI DE AWARENESS

Puteţi solicita Serviciului Român de Informaţii includerea în Programul de Awareness prin completarea formularului şi transmiterea acestuia pe adresa program.awareness@sri.ro sau în scris la adresa B-dul Libertăţii nr. 14, sector 5, Bucureşti.

În măsura în care aveţi întrebări referitoare la Program, puteţi contacta membrii Echipei Awareness la numărul de telefon 0739.861.500.

LECTURI UTILE