Serviciul Roman de Informatii

Back Cariere

Domenii

CUNOSCĂTORI DE LIMBI STRĂINE


Resurse importante în activitatea de securitate naţională, specialiștii lingviști își folosesc cunoştinţele valoroase şi curiozitatea prin implicarea în activităţi de analiză a unor evenimente, culturi şi tradiţii sau activităţi de traducere a unor materiale (audio, video, scrise) dintr-o limbă străină în limba română. În plus, după caz, oferă suport lingvistic colegilor din alte structuri.

Candidații interesați să ocupe un post de specialist lingvist trebuie să îndeplinească condițiile de încadrare în Serviciul Român de Informații și să promoveze toate etapele specifice de selecție pentru a urma studiile postuniversitare de formare și dezvoltare continuă organizate de către Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”.

Candidații interesați se pot înscrie în procesul de selecție prin completarea formularului Aplică. În urma promovării tuturor etapelor procesului de selecție, candidații validați vor participa la concursul de admitere organizat în luna decembrie 2024. Calendarul și metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile postuniversitare de formare și dezvoltare continuă sunt publicate pe site-ul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”.

 

OFIŢERI OPERATIVI ŞI ANALIŞTI


Ofițerul operativ are misiunea importantă de a culege informații și pentru aceasta trebuie să își poată crea acces în mediile cu relevanță pentru securitatea națională. La baza activității se află abilitatea de a recruta o persoană și de a o convinge să furnizeze informații importante. Pentru a performa în această activitate, ofițerii operativi trebuie să găsească semnificațiile ascunse în detalii aparent minore, să aibă o bună cunoaștere a limbajului non-verbal și o înțelegere fină a psihologiei umane.

Ofițerul analist privește lumea, îi înțelege tendințele, îi descifrează relațiile de cauzalitate și îi anticipează evoluțiile. Mai exact, analistul evaluează datele culese de ofițerii operativi ori din alte surse secrete sau deschise, sesizează schimbări și tendințe în manifestarea amenințărilor, schițează scenarii alternative de evoluție, evidențiază implicații și indică eventuale variante de acțiune în raport cu fiecare scenariu prognozat. Deși aparent simplu, este vorba de un proces de rafinare foarte complex, care implică în egală măsură inteligența, gândirea critică și creativitatea analistului de informații, dar și o foarte bună cunoaștere a domeniului analizat. În final, produsul analitic este pus la dispoziția beneficiarilor legali, în timp util și în funcție de aria de competență, pentru a-i sprijini în realizarea unor strategii sau planuri de acțiune prin care să se prevină manifestarea riscurilor ori adoptarea unor măsuri adecvate de promovare a intereselor naționale.

Candidații interesați să ocupe un post de ofițer operativ sau ofițer analist, trebuie să îndeplinească condițiile de încadrare în Serviciul Român de Informații (stabilite prin Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și normele interne) și să promoveze toate etapele specifice de selecție. Candidații care promovează integral procesul de selecţie şi sunt declarați admiși în urma examenului/concursului de admitere vor urma cursurile de licenţă, masterat profesional sau postuniversitare de educație permanentă organizate de către Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, la finalizarea cărora vor fi repartizați într-o unitate a SRI.

 • Studii universitare de licență

Programul este adresat atât elevilor aflați în clasa a XII-a, cât și absolvenților cu diplomă de bacalaureat, cu vârsta maximă 23 de ani, care își doresc o carieră în domeniul securității naționale.

Pentru anul universitar 2024-2025, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” organizează cursuri universitare de licență, după cum urmează:

Pentru formarea ofițerilor operativi - specializarea Operațiuni de intelligence

Pentru formarea ofițerilor analiști - specializarea Studii de securitate și informații

Candidații interesați s-au putut înscrie în procesul de selecție până la data de 31.12.2023.

În urma promovării tuturor etapelor procesului de selecție, candidații validați vor participa la concursul de admitere.

Detalii privind calendarul, numărul de locuri și metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile universitare de licență vor fi publicate pe site-ul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”.

 • Studii universitare de masterat profesional

Studiile universitare de masterat profesional se adresează absolvenților de studii de licență care își doresc o carieră în Serviciul Român de Informații.

Conform Legii 199/2023 privind învățământul superior (art.35, pct.8, lit.c), au putut opta pentru înscriere la examenul de admitere la masteratul profesional inclusiv candidații care au mai urmat o formă de pregătire similară (program de studii universitare de master), cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat.

Pentru anul universitar 2024-2025, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” organizează studii universitare de masterat, după cum urmează:

Pentru formarea ofițerilor operativi - specializarea Intelligence și securitate națională

Pentru formarea ofițerilor analiști - specializarea Analiză de Intelligence

Candidații interesați s-au putut înscrie în procesul de selecție până la data de 31.03.2024.

În urma promovării tuturor etapelor procesului de selecție, candidații validați vor participa la concursul de admitere la masteratul profesional, iar cei declarați ADMIS vor fi încadrați la data de 01.10.2024.

Calendarul, numărul de locuri și metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere la studiile universitare de masterat profesional vor fi publicate pe site-ul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”.

 •  Studii postuniversitare de educație permanentă

Pentru formarea ofițerilor operativi - specializarea Intelligence și securitate națională

Pentru formarea ofițerilor analişti - specializarea Analiză de Intelligence

Candidații interesați se pot înscrie în procesul de selecție, în intervalul 6-31.05.2024, prin completarea tuturor rubricilor Formularului de aplicare din tab-ul Aplică. În prima rubrică, Domeniul/postul pentru care aplic, în lista aferentă domeniului OFIȚER OPERATIV/OFIȚER ANALIST, vă rugăm să selectați opțiunea „Studii postuniversitare de educație permanentă dedicată formării ofițerilor de informații”.

În urma promovării tuturor etapelor procesului de selecție, candidații validați vor participa la concursul de admitere la studii postuniversitare, iar cei declarați ADMIS vor fi încadrați ca ofițeri operativi sau ofițeri analiști, la începerea programului de formare (1.01.2025).


SPECIALIŞTI IT&C


Ofițerul specialist IT&C are misiunea de a identifica soluții pentru o serie de provocări tehnologice, de la dezvoltarea unor instrumente software, a sistemelor informatice enterprise și oferirea de soluții bazate pe platforme hardware, până la proiectarea, administrarea și întreținerea rețelelor de comunicații, în conformitate cu cele mai noi standarde existente pe piață. El lucrează cu tehnologii de ultimă generație, în echipe mixte constituite din dezvoltatori, administratori de infrastructuri, specialiști în securitate IT&C și beneficiari, pentru toate liniile de activitate ale Serviciului, precum și pentru parteneri externi. Pentru că tehnologia la nivel mondial evoluează într-un ritm alert, el se adaptează și inovează permanent, contribuția lui fiind vitală într-un angrenaj sofisticat și eficient, așa cum este Serviciului Român de Informații, cu implicații directe în protejarea siguranței naționale.

Candidații interesați să ocupe un post de ofițer specialist IT&C trebuie să îndeplinească condițiile de încadrare în Serviciul Român de Informații și să promoveze toate etapele specifice de selecție.

Încadrarea în Serviciul Român de Informații în domeniul tehnic se poate face prin:

 • studii universitare de licență

  Elevii aflați în clasa a XII-a și absolvenții cu diploma de bacalaureat, cu vârsta maximă de 23 de ani în anul admiterii, au putut opta să urmeze, pe locurile alocate Serviciului Român de Informații, studii universitare de licență sau postliceale în instituții militare de învățământ superior din subordinea Ministerului Apărării Naționale (Academia Tehnică Militară “Ferdinand I”, Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu” și Școli Militare de Maiștri Militari și Subofițeri) și în instituții civile de învățământ superior (Universitatea Politehnica din București, Academia de Studii Economice din București, Universitatea București, Universitatea Politehnica din Timișoara, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, Universitatea de Medicină, Farmacie, Știinţe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș).

  Oferta publică de școlarizare a Serviciului Român de Informații prin studii universitare de licență organizate de instituții civile de învățământ superior

  Descarcă oferta

  Oferta publică de școlarizare a Serviciului Român de Informații prin studii universitare de licență și studii postliceale organizate de instituții din subordinea Ministerului Apărării Naționale

  Descarcă oferta

  Candidaţii interesaţi s-au putut înscrie în procesul de selecţie până la data de 31.03.2024.

  Candidații declarați admiși și care au mai urmat o formă de pregătire similară (program de studii universitare de licență) cu suportarea cheltuielilor de la bugetul de stat, trebuie să achite contravaloarea serviciilor de școlarizare de care au beneficiat anterior la instituția de învățământ superior care a asigurat școlarizarea.


 • încadrare directă, pentru unul din posturile publicate în lista de mai jos. Această posibilitate se adresează persoanelor care dețin competențe tehnice căutate de Serviciu, au absolvit studii superioare cu diplomă de licență, îndeplinesc condiţiile de încadrare în Serviciul Român de Informaţii și promovează toate etapele specifice de selecţie.

 

BRIGADA ANTITERORISTĂ


Luptătorul antiterorist are misiunea de a proteja România de ameninţările teroriste, aspect care incumbă necesitatea pregătirii sale temeinice, sub caracter continuu, şi specializării sale pentru executarea în condiţii optime a misiunilor specifice ale Serviciului Român de Informaţii, ca autoritate naţională în domeniu, pe următoarele componente:

 • Securitatea aeroportuară a aeroporturilor aviaţiei civile din România;
 • Intervenţia antiteroristă pentru reducerea/eliminarea vulnerabilităţilor factorilor umani şi materiali, prin desfăşurarea unor activităţi specifice de prevenire şi combatere a acţiunilor teroriste;
 • Intervenţie antiteroristă/contrateroristă pirotehnică ce presupune control tehnic antiterorist, investigare, ridicare, securizare şi neutralizare dispozitive explozive improvizate.

Activitatea luptătorului antiterorist presupune, pe lângă excelente abilităţi de natură acţională, şi un efort psihologic intens. Luptătorul trebuie să fie o persoană activă, dinamică, cu un control comportamental evident şi cu o capacitate de mobilizare şi adaptare rapidă la diverse situaţii. Totodată, trebuie să aibă abilităţi de comunicare, spirit de echipă şi să dovedească un bun control al stărilor emoţionale, toleranţă la stres, asumarea responsabilităţii şi dorinţa de autoperfecţionare.

Candidații interesați se pot înscrie în procesul de selecție prin completarea formularului Aplică.

 

PROTECȚIE CORESPONDENȚĂ CLASIFICATĂ ȘI OBIECTIVE


 


 

Prin trimiterea CV-ului și participarea la probele de selecție vă exprimați consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu cele precizate în Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal care exced activităților de securitate națională, publicată pe site la adresa www.sri.ro/gdpr.

Toate posturile vor fi ocupate în sistem concurenţial, procesul de selecţie presupunând promovarea mai multor etape/probe eliminatorii (ordinea acestora depinde de domeniul în care se face încadrarea):

 • evaluarea CV-ului;
 • interviuri de selecţie;
 • teste de evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor profesionale (evaluarea profesională, evaluarea cunoştinţelor de cultură generală, evaluarea cunoştinţelor de limbă străină), precum şi a unor aptitudini (examinări psihologice, Assessment Center);
 • examinarea medicală;
 • verificări de securitate prevăzute de H.G. nr. 585/2002 pentru accesul la informaţii secrete de stat.

Pentru mai multe detalii legate de procesul de selecţie şi condiţiile de angajare este indicat să consultaţi Ghidul candidatului.

Pentru siguranţa dumneavoastră, dar şi pentru asigurarea securităţii procesului de selecţie, vă recomandăm ca depunerea candidaturii şi comunicarea cu instituţia noastră să se realizeze doar când vă aflaţi pe teritoriul naţional. Acest lucru nu exclude posibilitatea ca în timpul procesului de selecţie să puteţi călători în străinătate.

Vor fi contactate doar persoanele considerate potrivite în urma evaluării candidaturii.

Mai multe detalii le vei afla direct de la experţii noştri de HR, pe parcursul procesului de selecţie.