Serviciul Roman de Informatii

Back Info


Contact

Pentru a intra în contact cu noi aveți următoarele opțiuni:

Telefon: 0377.723.671; 0785.259.748


Pentru transmiterea petiţiilor formulate în temeiul OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a solicitărilor formulate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, se pot utiliza următoarele coordonate de contact:

E-mail: relatii@sri.ro

Adresa: Bd. Libertăţii nr. 14, sector 5, Bucureşti sau OP 15 CP 925 Bucureşti


Program de lucru cu publicul:

Luni, miercuri, joi, vineri: 09.00 – 14.00

Marţi: 09.00 – 12.00 şi 16.00 – 18.00


Pentru solicitarea avizului SRI în temeiul Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, cererile şi documentaţiile aferente (Întrebări frecvente), prevăzute de cele două acte normative, se trimit la adresa de e-mail relatii@sri.ro.

De asemenea, astfel de solicitări pot fi depuse în Sistemul Electronic Naţional (SEN), după crearea unui cont, la https://edirect.e-guvernare.ro*.

*Se va utiliza numai una dintre cele două opţiuni

Biroul de Presă şi Purtătorul de Cuvânt sunt interfaţa Serviciului Român de Informaţii cu reprezentanţii presei şi publicul larg.

Aceştia asigură fluxul de informaţii publice către mass-media, în toate situaţiile în care sunt vizate aspecte care ţin de activitatea Serviciului Român de Informaţii.

Pentru corecta informare a opiniei publice, Biroul de Presă pune la dispoziţia presei materiale documentare pe subiecte de actualitate, specifice domeniului de activitate.

În funcţie de natura şi volumul informaţiilor solicitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/ 2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, Biroul de Presă răspunde verbal sau în scris tuturor solicitărilor adresate de către jurnaliştii acreditaţi pe lângă SRI, fără discriminare şi în timpul cel mai scurt posibil.

În vederea acreditării, jurnaliştii pot depune cereri în acest sens, la adresa de e-mail presa@sri.ro, care trebuie să conţină: solicitarea acreditării şi copii ale cărţii de identitate sau paşaportului, repectiv a legitimaţiei de presă vizată la zi.

Bulevardul Libertăţii nr. 14, sector 5, Bucureşti
telefon: 0724.547.056
e-mail: presa@sri.ro

Persoană de contact

Ovidiu Marincea consilier al directorului,
purtător de cuvânt
presa@sri.ro
ovidiu.marincea@sri.ro

Şoseaua Odăi nr. 20, sector 1, Bucureşti
Telefon: 0377.721.296
Program de luni până vineri, între orele 09.00-14.00
Fax: 0377.721.125
e-mail: ani@sri.ro
www.animv.ro

Casa de Pensii Sectorială a Serviciului Român de Informaţii poate fi contactată la numerele de telefon 0377.726.513, 0377.726.511 , pe adresa de e-mail: pensii@sri.ro, precum şi la adresa Str. Piaţa Amzei nr. 4, Sector1, Bucureşti.

Programul de lucru cu publicul:
Luni, marți, joi, vineri între orele 09:00 - 14:00
Miercuri între orele 09:00 - 12:00 și 16:00 - 18:00


Centrul Naţional Cyberint, din cadrul Serviciului Român de Informaţii, poate fi contactat la numărul de telefon/fax 0377.724.902 şi la adresa Splaiul Independenţei nr.323A, sector 6, Bucureşti, precum şi la adresa de email cnc@cyberint.ro.

Fișiere utile:

DRI Moldova Nord

PIaşi, str. Sfântul Lazăr nr. 3, jud. Iaşi, telefon 0377732500

DRI Moldova Sud

Galați, Calea Prutului nr. 1, jud. Galaţi, telefon 0377736500

DRI Dobrogea

Constanţa, str. Atelierelor nr. 3, jud. Constanţa, telefon 0377741500

DRI Bucureşti

Bucureşti, Str. Paciurea nr. 10, sector 2, telefon 0377724805 (pentru relaţii cu cetăţenii vă invităm să folosiţi datele de contact ale sectorului de profil)

DRI Muntenia

Ploieşti, str. Stadionului nr. 24, jud. Prahova, telefon 0377744500

DRI Oltenia

Craiova, str. Amaradia nr. 32, jud. Dolj, telefon 0377751500

DRI Centru

Braşov, str. Prundului nr.10, jud. Braşov, 0377768500

DRI Transilvania Sud

Sibiu, str. Revoluţiei nr. 8, jud. Sibiu, telefon 0377769500

DRI Banat

Timişoara, Calea Sever Bocu nr. 47, jud. Timiş, telefon 0377756500

DRI Transilvania Vest

Cluj-Napoca, str. Traian nr. 27, jud. Cluj, telefon 0377764500

DRI Maramureş

Baia Mare, B-dul. Republicii, nr. 55, jud. Maramureş, telefon 0377762500

0800.800.100 - Linia telefonică antitero

Din data de 20 martie 2004, la Centrul de Coordonare Operativă Antiteroristă din cadrul Serviciului Român de Informaţii funcţionează o linie telefonică gratuită - TELVERDE, la care cetăţenii pot semnala situaţii suspecte a genera acţiuni teroriste. Activitatea operatorilor care preiau apelurile la numărul 0800.800.100 are caracter permanent.

Care sunt principalele categorii de informaţii solicitate?

  • Persoane care manifestă interes pentru procurarea de substanţe care ar putea fi folosite în scopuri teroriste;
  • Persoane care confecţionează, deţin, transportă ori manipulează ilegal, armament, muniţii, substanţe care ar putea fi folosite în scopuri teroriste;
  • Acţiuni ale unor persoane care ar putea conduce la perturbarea funcţionării unor obiective strategice de importanţă deosebită;
  • Prezenţa repetată sau prelungită a unor persoane neautorizate în zona unor obiective care ar putea constitui ţinte ale unor atacuri teroriste (misiuni diplomatice străine, sedii ale unor instituţii internaţionale etc.);
  • Interesul nejustificat al unor persoane pentru studierea sau obţinerea de date referitoare la obiective importante pentru viaţa social-economică;
  • Tendinţa unor persoane de a fotografia sau filma obiective care sunt supuse unor restricţii privind aceste activităţi;
  • Staţionarea îndelungată şi nejustificată a unor autoturisme în apropierea unor zone de importanţă deosebită, misiuni diplomatice sau alte locaţii în care prezenţa populaţiei este numeroasă;
  • Interesul unor persoane pentru studierea insistentă a unor locuri aglomerate (gări feroviare sau de metrou, aerogări, mari centre comerciale, obiective turistice, sportive sau culturale);
  • Chestionarea nejustificată în legătura cu subiecte care, la prima vedere, nu ar prezenta interes (programul de funcţionare al unor instituţii, momente ale zilei de maximă aglomeraţie, momentul schimbării personalului care asigură paza la ambasade);
  • Interesul unor persoane pentru studierea insistentă a căilor de acces feroviar, rutier, subteran, aerian, fără a avea motive plauzibile în acest sens.