Serviciul Roman de Informatii

Back Ce facem

Amenințări transfrontaliere

Dinamica mediului de securitate internaţional şi instabilitatea din vecinătatea estică şi Orientul Mijlociu, amplifică riscurile la adresa României. Ameninţările asimetrice, precum criminalitatea organizată şi proliferarea armamentului convenţional sau a armelor de distrugere în masă, se manifestă transnaţional.

Împreună cu partenerii săi naţionali şi internaţionali, Serviciul Român de Informații are responsabilităţi de prevenire şi contracarare a acestor ameninţări asimetrice, actuale și dinamice, ce afectează interesele de securitate ale statului român, climatul social şi bunăstarea cetățenilor săi.

Misiunea noastră

Acţionăm pentru a preveni şi contracara ameninţările la adresa securităţii naţionale, generate de acţiunile grupărilor de criminalitate organizată care urmăresc obţinerea de profituri din migraţia ilegală, traficul de droguri, criminalitatea informatică, contrabanda sau evaziunea fiscală de mare amploare, activităţi ce alimentează economia subterană. 

Scopul nostru este să identificăm ameninţările, riscurile sau vulnerabilităţile la adresa securităţii naţionale şi să avertizăm în timp util beneficiarii legali, pentru ca aceştia să poată adopta politici şi măsuri necesare  în domeniile în care îşi desfăşoară activitatea sau pe care le coordonează în vederea protejării intereselor României şi ale cetăţenilor săi.

Totodată, suntem parte a mecanismului inter-instituţional ce asigură respectarea, de către România, a angajamentelor asumate în domeniul sancţiunilor internaţionale impuse inclusiv pentru limitarea proliferării armelor de distrugere în masă şi a armamentului convenţional, prin tratatele şi convenţiile la care ţara noastră este parte semnatară.

Acţionăm pentru a preveni implicarea unor entităţi autohtone sau străine în operaţiuni de transfer de tehnică militară sau armament convenţional către state supuse embargoului internaţional.

Cooperăm cu celelalte instituţii din sistemul naţional de securitate naţională şi ordine publică, precum şi cu partenerii externi pentru a proteja cetăţenii români, interesele de securitate ale României şi pentru a consolida climatul de securitate regională şi internaţională.