Serviciul Roman de Informatii

Back Ce facem

Securitate economică

Existenţa unei economii performante, competitive, stabile şi dinamice reprezintă un pilon important al politicii de securitate a României.

Misiunea noastră are ca unic scop asigurarea capacităţii economiei naţionale de a se adapta la semnalele pieţei, la oportunitățile, dar şi la riscurile asociate manifestării acesteia în condiţii de performanţă şi competitivitate.

Ce facem noi, mai concret? Ne focalizăm atenţia spre acele zone (care pot fi) vulnerabile fie prin prisma (in)acţiunii structurilor instituţionale responsabile, fie din perspectiva iniţiativelor lansate în funcţie de interese subiective (interne sau externe), ce vizează obţinerea discreţionară a unor avantaje materiale şi financiare, precum şi controlul asupra unor pieţe sau resurse naturale.

Astfel, contribuim la prezervarea şi protejarea valorilor de securitate ale României şi la promovarea intereselor naţionale pe diverse paliere ale ansamblului economico-social, inclusiv prin susţinerea nevoii evolutive fireşti a statului român de a-şi crea un avantaj competitiv durabil, de a-şi exploata şi valorifica la maximum potenţialul de dezvoltare, în beneficiul direct al cetăţenilor săi.