Serviciul Roman de Informatii

Back Ce facem

Analiză și informare

Cine suntem?

Departamentul care coordonează procesul de analiză şi informare la nivelul Serviciului

Avem rolul de a orienta obţinerea cunoaşterii, de a o concentra şi de a o face utilă beneficiarilor legali. Funcţionăm în subordinea Directorului adjunct pentru analiză-planificare-cooperare şi colaborăm îndeaproape cu structurile de analiză din plan central şi teritorial. 

 

Ce facem?

În principiu, analiză multisursă şi trans-sectorială

Necesitatea organizării, sistematizării şi interpretării datelor şi informaţiilor acumulate în procesul cunoaşterii constituie o preocupare în toate ariile vieţii sociale. 

În domeniul securităţii naţionale pe componentele ce revin SRI, rolul de organizare a cunoaşterii revine departamentului nostru. Concret, filtrăm, conexăm şi interpretăm date provenite din toate categoriile de surse.

Demersul analitic are ca rezultat produse care reflectă, de o manieră argumentată şi coerentă, riscuri la adresa securităţii naţionale sau oportunităţi de promovare a intereselor României.

În activitatea de intelligence, procesarea analitică are rolul de pivot între activitatea de culegere a informaţiilor şi cea de informare a factorilor de decizie în stat.

 

La ce foloseşte?

În principal, la informarea beneficiarilor legali

Într-o lume dinamică, ne străduim să aducem în atenția beneficiarilor, esenţializat, informaţiile de care aceştia au nevoie pentru a adopta cele mai potrivite decizii pentru securitatea naţională.

… şi la reducerea nivelului de incertitudine cu care se confruntă uneori colegii noştri care derulează activităţile operative de realizare a securităţii naţionale

Contribuim la obţinerea unei imagini de ansamblu, asemănător descifrării unui mister, proces în care gândirea creativă este la fel de importantă ca cea critică.

 

Cum facem?

  • punem în context secvenţe informaţionale disparate şi aparent lipsite de semnificaţie, le integrăm în imagini coerente şi le transformăm în explicaţii, evaluări şi prognoze;

  • înlăturăm „sterilul” informaţional pentru a pune în valoare aspectele cu adevărat relevante;

  • sesizăm schimbări în manifestarea ameninţărilor, conturăm scenarii de evoluţie şi relevăm implicaţiile pentru securitatea naţională.