Serviciul Roman de Informatii

Back Despre noi

Legislaţie

Cadrul legal al activităţii Serviciului Român de Informaţii este asigurat în principal de:

 • Constituţia României;
 • Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României;
 • Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii;
 • Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
 • Hotărârea nr. 30/1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii;
 • Legea nr. 58/2023 privind securitatea şi apărarea cibernetică a României;
 • Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare;
 • Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;
 • Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi protocoalele adiţionale la această convenţie ratificate prin Legea nr. 30/1994;