Serviciul Roman de Informatii

Back ULTIMELE ȘTIRI

Lansarea proiectului MySmis
04 ianuarie 2019

„Serviciul Român de Informații, prin Institutul pentru Tehnologii Avansate, a semnat, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile, contractul de finanțare a proiectului „Continuarea sprijinului pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru personalul Serviciului Român de Informaţii implicat în realizarea activităţilor necesare operaţionalizării şi mentenanţei sistemului informatic integrat de management SMIS2014+/MySMIS2014 de gestiune a fondurilor europene”, cod 3.1.084/cod MySmis 125713. Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020.

Proiectul vizează dezvoltarea unei politici de management al resurselor umane care să asigure motivarea, calificarea şi retenţia personalului SRI cu atribuţii în coordonarea, gestionarea şi controlul fondurilor europene structurale şi de investiţii.

Implementarea proiectului are rolul de a asigura sprijinul pentru sistemul de remunerare a personalului din cadrul SRI implicat în realizarea activităţilor necesare operaţionalizării sistemului SMIS 2014+/MySMIS2014.

Valoarea totală a proiectului este de 2.047.796,28 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă finanţată din FEDR este de 1.535.316,90 lei, iar valoarea co-finanţării eligibile a beneficiarului este de 273.479,10 lei.

Proiectul se implementează în perioada 01.04.2018-31.01.2019.”

Pentru mai multe informații puteți descărca anunțul de presă.