Serviciul Roman de Informatii

Back ULTIMELE ȘTIRI

Finalizarea proiectului SII Analytics
03 mai 2019

Serviciul Român de Informații, prin Unitatea Militară 0929 București, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile, a finalizat implementarea proiectului SII ANALYTICS - Sistemul informatic de integrare și valorificare operațională și analitică a volumelor mari de date, cod MySMIS2014+ 101622, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă rugăm să vizitați www.fonduri-ue.ro.