Serviciul Roman de Informatii

Back ULTIMELE ȘTIRI

Finalizare proiect MySMIS
22 aprilie 2021

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII anunță finalizarea proiectului "Continuarea sprijinului pentru finanțarea cheltuielilor de personal pentru personalul SRI implicat în realizarea activităților necesare operaționalizării şi mentenanței sistemului informatic integrat de management SMIS2014+/MySMIS2014 de gestiune a fondurilor europene", proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, în baza Contractului de finanțare nr. 3.1.084/28.11.2018, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică.

Descarcă anunțul de presă.