Serviciul Roman de Informatii

Back ULTIMELE ȘTIRI

CYBERINT – Studiul ”Considerations on Challenges and Future Directions in Cybersecurity”
01 noiembrie 2019

Centrul Național CYBERINT și Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) au lansat studiul  (Considerații privind provocări și direcții viitoare în securitatea cibernetică), realizat sub egida Asociației Române pentru Asigurarea Securității Informației (ARASEC).

În contextul accentuării amenințărilor din spațiul virtual, asigurarea și dezvoltarea rezilienței cibernetice a devenit un subiect prioritar și o nevoie globală. În acest sens, cooperarea între instituțiile publice și entitățile private devine un element cheie. Totodată, este important ca toți factorii implicați să dețină o bună înțelegere asupra activităților derulate în spațiul virtual și să promoveze o abordare corectă privind securitatea cibernetică.

Studiul “Considerations on challenges and future directions in cybersecurity” reprezintă o afirmație a importanței domeniului securității cibernetice, prin explorarea naturii multidisciplinare a acestuia și abordarea unor aspecte cheie. Cele 30 de articole și opinii ale experților din mediul privat, public și academic abordează elemente cheie ale securității cibernetice - resursa umană, cooperarea, educația, awareness, reglementări, perspective ale securității naționale și principalele provocări în domeniu.

În cadrul lucrării, Centrul Național CYBERINT a abordat două teme de interes din domeniului securității cibernetice:

Articolul ”People and machines: dealing with human factor in cyber security” abordează factorul uman din două perspective. Pe de o parte, oameni, în calitatea lor de utilizatori ai sistemelor, pot reprezenta o vulnerabilitate, fiind deseori țintă și victimă a atacurilor cibernetice. În plan pozitiv, pe de altă parte, factorul uman reprezintă o resursă cheie în planul prevenirii și combaterii amenințărilor cibernetice. În acest context, procesul de educație, precum și activitățile de awareness sunt esențiale în asigurarea unui nivel ridicat de cultură de securitate cibernetică și, mai ales, în pregătirea și dezvoltarea unei mase critice de specialiști în domeniul securității cibernetice.

Articolul ”Threats and Challenges. A National Cyber Security Perspective” tratează domeniul securității cibernetice din perspectiva provocărilor prezente și viitoare, prin radiografierea amenințărilor cibernetice cu care România se confruntă în prezent. Aceste amenințări sunt generate de actori cu motivație strategică, financiară sau ideologică. Totodată, sunt inventariate și principalele aspecte legislative conexe domeniului, inclusiv cu accentuarea nevoilor de adaptare a acestora la amenințările prezente și evoluțiile viitoare în planul securității cibernetice. Articolul expune principalele tendințe care influențează activitatea de asigurare a securității cibernetice a infrastructurilor IT&C cu valențe critice pentru securitatea națională.

Studiul poate fi accesat aici (material în limba engleză).