Serviciul Roman de Informatii

Back ULTIMELE ȘTIRI

Centrul Național Cyberint devine entitate CERT pentru SRI
15 iulie 2020

Centrul Național Cyberint a fost desemnat să îndeplinească rolul de Centru Operaţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-SRI) pentru Serviciul Român de Informaţii, având misiunea de a preveni şi de a răspunde la incidente de securitate cibernetică care afectează funcţionarea sistemelor informatice proprii Serviciului.

În conformitate cu rolul îndeplinit, CERT-SRI coordonează răspunsul la incidente şi ameninţări cibernetice care pot să apară în zona sa de responsabilitate, prin acţiuni din proprie iniţiativă sau în baza solicitărilor unităţilor SRI, ca urmare a unei ameninţări probabile sau în curs de desfăşurare ce pot afecta securitatea cibernetică a reţelelor şi sistemelor informatice.

De asemenea, CERT-SRI monitorizează incidentele de securitate cibernetică, analizează impactul incidentelor de securitate cibernetică, răspunde la incidentele de securitate cibernetică, verifică nivelul de securitate cibernetică pentru produsele sau sistemele informatice ce urmează a fi utilizate în reţelele SRI, precum şi pentru cele produse de SRI şi destinate beneficiarilor externi.

În derularea activităţii, CERT-SRI cooperează cu entităţi de tip CERT pe probleme care nu sunt de natură să genereze efecte contrainformative pentru SRI.