Serviciul Roman de Informatii

Back ULTIMELE ȘTIRI

Aniversarea a 20 de ani de prevenire prin cooperare
18 Iulie 2022

La 17 iulie 2022, s-au împlinit 20 de ani de la înființarea Sistemului Național de Prevenire și Combatere a Terorismului (SNPCT), mecanism ce a validat conceptul de prevenire prin cooperare.

Pe parcursul acestor ani, dinamica domeniului antiterorism a impus o permanentă adaptare - de natură normativă, metodologică, organizatoric-funcțională și tehnologică - pentru a putea răspunde noilor provocări, dar, mai ales, pentru a anticipa evoluția mediului de securitate.

Idealurile care ne unesc, valorile și misiunile noastre comune ne-au determinat să identificăm permanent noi oportunități, iar ceea ce am construit împreună ne reprezintă și ne definește ca echipă de succes.

Serviciul Român de Informații - în calitate de coordonator tehnic al SNPCT - vă adresează mulțumiri pentru devotamentul și implicarea manifestate pe parcursul celor 20 de ani de activitate și pentru rezultatele obținute împreună.

Cu acest prilej, transmitem felicitări tuturor instituțiilor din cadrul SNPCT care, prin activitatea depusă, contribuie zi de zi la asigurarea funcționalității mecanismului național de apărare antiteroristă.