Serviciul Roman de Informatii

Back ULTIMELE ȘTIRI

Exercițiu tactico-aplicativ
04 mai 2017

Exercitiu Tactico-Aplicativ 4 Mai 2017 Joi, 4 mai 2017, SRI prin Direcția Județeană de Informații Covasna în cooperare cu inspectoratul Județean de Jandarmi Covasna și forțe din SNPCT(cu reprezentare în plan județean - ISU Covasna, IPJ Covasna) au desfășurat un exercițiu tactico-aplicativ, având ca temă "Planul de răspuns în cazul situației de criză generată de atacul autospecialei de Poștă Specială pe timpul transportului corespondenței clasificate".

Exercițiul a avut ca obiectiv verificarea procedurilor specifice gestionarii unor situații de criză.


Serviciul Român de Informaţii organizează și răspunde, potrivit legii, de colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei ce conţine informaţii secrete de stat, informaţii secrete de serviciu precum şi a corespondenţei oficiale între autorităţile şi instituţiile publice, agenţii economici cu capital integral sau parţial de stat, precum şi alte persoane de drept public ori privat, deţinătoare de asemenea informaţii.

În aplicarea dispoziţiilor legale, Serviciul Român de Informaţii realizează, pe teritoriul României, prin unitatea sa specializată, Sistemul de Colectare, Transport, Distribuire şi Protecţie a Corespondenţei Clasificate.